poniedziałek, 2 grudnia 2013

RATUSZ W ŚLĄSKIEJ OSTRAWIE (SLEZSKOOSTRAVSKÁ RADNICE)

Miasto Ostrava w takiej formie jak dzisiaj je znamy istnieje całkiem niedługo. W 1919 roku po powstaniu Czechosłowacji zrodził się projekt stworzenia wielkiej Ostravy, który szybko upadł. Powróciły do niego dopiero władze niemieckie w roku 1941 i połączyły Ostravę Morawską, Ostravę Śląską, Hruszów, Kończyce Wielkie, Kończyce Małe, Michałkowice, Muglinów i Radwanice z powiatu frydeckiego. Wcześniej mianem Ostravy określano dwa miasta, powstałą w 1279r. Ostravę Moravską na zachodnim brzegu rzeki Ostravica i o pół wieku starszą, datowaną na rok 1229 miejscowość zwaną początkowo Ostravą, później Ostravą Słowiańską, od XVIw. Ostravą Polską, a 17 listopada 1919 roku zmieniono jej nazwę na Ostrava Śląska.

Od 1290 roku Ostrawa Słowiańska należy do Księstwa Cieszyńskiego na skutek rozdrobnienia feudalnego księstwa opolsko-raciborskiego, a na mocy dyplomu zawartego w 1297 między Mieszkiem cieszyńskim a biskupem ołomunieckim Dytrykiem, linia graniczna uregulowana jest na rzece Ostravicy. W ten sposób miasto graniczne rozwija się przez kolejne stulecia.

Na początku XX wieku w regionie ostrawskim robi się moda na budowanie ratuszy, powstaje ratusz w  Przywozie (dziś siedziba Archiwum Miasta Ostrawa), w Witkowicach i majestatyczny Nowy Ratusz w Ostravie Morawskiej – symbol dzisiejszej Ostravy. Nie mogła gorsza być Ostrava Śląska więc w 1910r. urząd gminy pod kierownictwem starosty inż. Jana Poppego ogłosił konkurs na nowy budynek władz miasta w miejscu przylegającym do starego, przebudowanego w 1897 neobarokowego budynku gminny.

Autorem zwycięskiego projektu pod hasłem „Hanna” był Viktorin Šulc z Pilzna proponujący formę późnego historyzmu. Budowa trwała w latach 1911–1913 według poprawionych planów przez V. Šulca oraz kierownika wydziału budowlanego urzędu gminnego inż. Jaroslava Volenca, jego asystenata Františka Doležela i budowniczego Juliusa Vysloužila.

Budynek stoi na rogu ulicy Těšínské (przed 1918r. dukt cesarza Franciszka Józefa, a w czasie II wojny światowej Adolf Hitler Strasse) oraz Keltičkovy (wcześniej Jaklovecké). Ratusz jest eklektyczną formą złożoną z czeskiego neorenesansu i innych elementów historyzujących, ale z secesyjnymi detalami, głównie we wnętrzach. Efektownie prezentują się w nim belki z inskrypcjami przy schodach wejściowych, oświetlenie schodów głównych, oraz rozwiązanie i oświetlenie sali reprezentacyjnej.

Włądze miejskie urzędowały w tym ratuszu do końca istnienia Śląskiej Ostravy jako samodzielnego miasta. Po wcieleniu jej w struktury nowej Ostravy w 1941r. budynek służy jako jeden z oddziałów administracji lokalnej z wystawną salą reprezentacyjną. W latach 2000-2001 budynek przeszedł gruntowną rewitalizację, a na wieży zainstalowano elektroniczny mechanizm zegarowy grający o pełnych godzinach śląskie melodie, a w południe hymn Śląska.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz